p h o t o
     
 
Japan Tour 2003
UK / Europe Tour 2003
Gerry's Polaroid Moments